سیستم جامع کنترل کیفیت

سیستم جامع کنترل کیفیت

به منظور اطمینان از کیفیت محصولاتی که مطابق با استانداردهای کیفیت توافق شده به مشتری تحویل داده می شود ، افزایش نگرش کیفیت در سطح سازمان ، گسترش فرهنگ کیفیت در زنجیره ارزش قیر ، گسترش دامنه خدمات آزمایشگاهی قبل از هر چیز کشور و سپس در سطح؛ بین المللی و همچنین تطبیق با نیازهای روزانه مشتریان به دلیل بلوغ دانش آنها در بورس نفت ، یک سیستم جامع کنترل کیفیت محصول در شرکت نفت پاسارگاد تأسیس شده و با گذشت زمان بلوغ کرده و از تجربیات اجرای آن آگاهی کسب کرده است.
این سیستم مبتنی بر زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری گسترده است:

زیرساخت نرم افزاری

۱-جذب و به کارگیری ۳۵ نفر از کارمندان متخصص

۲-برگزاری ۷۰۰۰ ساعت آموزش تخصصی در زمینه کیفیت

۳- طراحی و اجرای ساختارهای قوی یک سیستم کنترل کیفیت جامع

زیرساخت های سخت افزاری

۱-راه اندازی شش آزمایشگاه پیشرفته در انواع تست های کیفی و کمی

۲-سرمایه گذاری یک میلیون دلار در تجهیزات آزمایشگاهی

فرآیندهای عمده در زمینه کنترل کیفیت را می توان بدین شرح خلاصه کرد:نمونه گیری طبق روشهای علمی و صحیح، آزمایش بر اساس برنامه کنترل، ضبط اطلاعات، جمع آوری اطلاعات، گزارش نویسی، تجزیه و تحلیل

تاریخچه فعالیت های انجام شده

ساخت آزمایشگاه عملیاتی و شروع به استخدام نیروی واجد شرایط

آموزش نیروهای متخصص ، خرید و نصب تجهیزات

تشکیل فرایندهای کنترل کیفیت / استقرار IMS / دریافت استاندارد کیفیت محصول

ترویج به توسعه نگرش تولید محصول با کیفیت و بلوغ فرآیندهای کنترل / دریافت گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه ها

آموزش ، آماده سازی و طراحی سیستم استاندارد ISO / IEC 17025

استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاهی مبتنی بر استاندارد ISO / IEC 17025 در ۶ آزمایشگاه