آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران با پرسنل واجد شرایط تأیید شده استاندارد و همچنین با همکاری آزمایشگاه صنایع شیمیایی ایران به عنوان پیمانکار و تجهیزات مدرن قادر به انجام تست های اندازه گیری چگالی بر روی فرآورده های نفتی ، اندازه گیری برم در فرآورده های نفتی ، اندازه گیری آب مقدار توسط کارل فیشر ، تعیین رنگ فرآورده های نفتی ، تشخیص گونه های مرکپتانس و گوگرد در فرآورده های نفتی و حلال های هیدروکربن (روش پزشک) ، اندازه گیری آلکیل بنزن خطی ، اندازه گیری پارافین توتال معمولی ، اندازه گیری نقطه فلش به روش باز در فرآورده های نفتی لازم به ذکر است که کلیه آزمون ها بر اساس منابع معتبر بین المللی مانند ASTM و ISIRI انجام می شود. همچنین آزمایشگاه این شرکت توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و آزمایشگاههای وابسته به آن تأیید شده و هم اکنون در حال اجرای استاندارد ISO / IEC17025 است.

تست های متفاوت کنترل کیفیت

متد های تست نوع تست ها ردیف
ASTM D-1492-02 Measurement of bromine in petroleum products Br.index ۱
ASTM D-4052-96 Measurement of density in petroleum products Density ۲
ASTM D-156,ASTM D-1500 Determination of color in petroleum products color ۳
ASTM D92 ISIRI 198 Measurement of the flash point by the open method in petroleum products Flash point open ۴
ASTM E 1064 ISIRI 6885 Measurement of water amount by Karl Fisher Karl Fisher ۵
ASTM D-4952-02 detection of Mercaptans and sulfur species in petroleum products and hydrocarbon solvents (doctor’s method) Doctor test ۶
UOP 698-93

UOP-915-92

 

Linear alkyl-benzene

Normal measurement of total paraffin

Gas ۷
ASTM D95 ISIRI 4081 Complete distillation series D-95 Water test ۸
ASTM D1298 ISIRI 197 Specific weight measurement Specific gravity @ 60 F ۹